Maatschappelijk relevante artikelen, teksten en content
Introverte ondernemer in een extraverte samenleving

Je kwam het al een paar keer tegen: ik schrijf maatschappelijk relevante teksten en content. Maar wat is dat dan, maatschappelijk relevant? Dat zijn teksten die de ambitie hebben iets aan de samenleving bij te dragen. De term maatschappijkritisch ken je vast wel. Dat soort teksten dus, al gebruik ik zelf liever maatschappelijk relevant, want kritisch klinkt zo… alsof ik alleen maar kritiek heb. Maar de bedoeling van de artikelen die ik schrijf is juist om dingen te verbeteren. Ze hebben dus uiteindelijk een positieve insteek. Misschien kun je ze vooral maatschappij-zinnig noemen.

Wat is dat dan, de maatschappij?

De maatschappij, dat ben jij. Die slogan heb je vast al eens gehoord. Aangezien er een heleboel ‘jij-en’ zijn op deze wereld is dat dus nogal breed. Zeker als je erbij bedenkt dat de maatschappij uit nogal veel aandachtsgebieden bestaat. Alleen al alles wat met mensen te maken heeft, zoals gezondheid en voeding, onderwijs, sociale en psychische thematiek, economie en politiek, valt hieronder. Dan hebben we het nog niet eens gehad over al die andere levende wezens en de aarde. We vergeten wel eens dat we onlosmakelijk met hen verbonden zijn, maar dat is wel zo en daarom horen zij – en alle onderwerpen die ermee te maken hebben, zoals dierenbescherming, natuur, milieuvervuiling, groene innovatie en alternatieve landbouw – ook bij de term maatschappelijk relevant.

Prikkelen en raken om verandering te bewerkstelligen

Ik schrijf teksten, artikelen en content, die erop gericht zijn de aandacht te vestigen op dingen die anders kunnen in de wereld, met als doel de lezer aan het denken te krijgen en – idealiter – veranderingen in gang te zetten. Dat kan alleen als je je lezer prikkelt. Als je hem of haar raakt en persoonlijk aanspreekt. En dat is nu precies waarom mijn artikelen hun doel bereiken. Ik maak het persoonlijk. Ik laat mezelf zien en geeft de lezer daarmee de mogelijkheid om zich met de materie te identificeren. Daarmee wil ik betrokkenheid uitlokken en hoop ik dat verschil te maken dat onze maatschappij nodig heeft. Ik redigeer vanuit deze filosofie ook maatschappelijk relevante teksten van anderen en coach schrijvers met ambities op dit vlak. Is dit wat jij c.q. jouw organisatie nodig heeft? Neem dan contact op om de samenwerkingsmogelijkheden te bespreken.

Ik heb Emma leren kennen als een erg fijne persoon om mee samen te werken. Ze weet je op nieuwe inzichten te brengen en is niet bang om tegendraads te denken. Ze is goed op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen en thematieken en heeft hier een scherpe en prikkelende visie op. In mijn rol als hoofdredacteur van DURF! heb ik samengewerkt met Emma op twee fronten: Emma heeft (beginnend) redacteuren gecoacht in het schrijven van prikkelende artikelen en Emma schrijft regelmatig zelf artikelen voor DURF!. Deze artikelen zitten steevast bijzonder goed in elkaar, waarbij ze in staat is haar visie en meningen in heldere taal onder woorden te brengen. Emma weet een abstracter thema te vertalen naar een uitnodigend en prettig leesbaar artikel. Waarmee de lezer aan het denken wordt gezet en van een flinke dosis nieuwe inzichten wordt voorzien. Ik kan het van harte aanraden om met Emma te gaan samenwerken!

Sander Roovers, hoofdredacteur bij DURF! magazine

Contact

Newsletter

You're not allowed copy content without my permission. Contact me if you want to use my content.